Projekt

Możemy budować dla Was Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej m.in. dzięki wsparciu z Unii Europejskiej. Projekt „Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód” jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wartość całkowita projektu wynosi 34,4 mln zł, w tym dofinansowanie w wysokości 23,5 mln zł.

Skip to content